Uwaga: CIEKAWE SPOTKANIE

24 maja 2017 roku  o godz. 16.30
w sali gimnastycznej
odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci objętych
Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
w Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu.
W ramach spotkania odbył się :

  1. Warsztaty „Znaczenie dotyku w rozwoju dziecka. Elementy metody integracji odruchów ustno – twarzowych według S. Masgutowej”.
  2. Spotkanie z panią Moniką Zielińską
    przedstawicielką Klubu Jaś i Małgosia
    (Fundacja JiM, zrzeszająca rodziców dzieci z autyzmem)


Reklamy

Sport muzyka taniec – rodzinny przekładaniec RUSZAMY :)

Ruszył nowy program dla podopiecznych Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka przy Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu.
Spotkania niosą wiele radości i zadowolenia
tym razem ze sportem muzyka i tańcem 🙂

Zapraszamy do zabawy

             Program aktywności muzyczno – ruchowej dla dzieci i ich rodzin objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

pn. „Sport, muzyka, taniec – rodzinny przekładaniec”,
to program rodzinny, adresowany do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
i ich rodzin.

Udział w tym programie wskaże rodzicom atrakcyjne formy spędzania czasu
z dzieckiem, pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do aktywności fizycznej, ruchu przy akompaniamencie muzyki, do śpiewu. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

Projekt finansowany jest przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a realizowany przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”.

Harmonogram spotkań.

Lp. Data Rodzaj zajęć
1. 01.04.2017r. 1. Wprowadzenie do Programu – przedstawienie rodzicom ogólnych założeń Programu oraz szczegółowej tematyki poszczególnych spotkań.

2. Gry i zabawy ruchowe.

 

 

 

 

2. 22.04.2017r. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
3. 06.05.2017r. Gry i zabawy ruchowe.
4. 20.05.2017r. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
5. 03.06.2017r. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
6. 10.06.2017r. Gry i zabawy ruchowe.
7. 02.09.2017r. Gry i zabawy ruchowe.
8. 16.09.2017r. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
9. 07.10.2017r. Gry i zabawy ruchowe.
10. 21.10.2017r. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
11. 18.11. 2017r. 1. Popis wokalno – taneczny.

2. Podsumowanie programu.