Harmonogram spotkań Programu „Mamo Tato-ruch i zabawa to fajna sprawa”

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.30 – 11.30

√    2.04.2016  Wprowadzenie do programu
Gry i zabawy ruchowe

√    16.04.2016  Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

√    7.05.2016     Gry i zabawy ruchowe

√    21.05.2016   Metoda M. Ch. Knillów

√    4.06.2016     Gry i zabawy ruchowe

√     18.06.2016    Gry i zabawy ruchowe

√     17.09.2016    Metoda Integracji Sensorycznej

√     1.10.2016      Gry i zabawy ruchowe

√     15.10.2016    Techniki relaksacyjne dla dzieci wg
Jacobsona (wersja B. Kaji), Wintreberta, A. Polender

5.11.2016       Gry i zabawy ruchowe
Podsumowanie projektu.

Reklamy