Kompleksowa praca z dzieckiem i rodziną w ramach WWRd.

24 października 2015 roku
Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu

oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie
zorganizowały
konferencję – spotkanie szkoleniowe

„Kompleksowa praca z dzieckiem i rodziną w ramach WWRd.”

powitanie

powitaniepowitanie 2od lewej:
Aleksandra Głowacka
Dyrektor Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie
Katarzyna Jakimowska
Lider wwrd województwa kujawsko -pomorskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie
Joanna Rzymyszkiewicz
Lider wwrd województwa kujawsko -pomorskiego, Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu,
Ewa Oleksy
Wice Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu

w programie:

* Małe dziecko – duży problem. Jak pracować z małym dzieckiem na zajęciach WWRd – przykłady dobrych praktyk. – Beata Górska, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie

prezent 1
* Kompleksowa praca terapeutów WWRd. – Katarzyna Jakimowska, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie

prezent 2.1
* Cel dodatkowych zajęć z rodzicami w ramach WWRd. – Joanna Rzymyszkiewicz, Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu.

prezent 3.1przerwa na kawę i zwiedzanie szkoły

*Diagnoza dziecka uczestniczącego w terapii w ramach WWRd – warsztaty.

warsztat 1warsztat 2* wymiana uwag i doskonalenie warsztatu pracy obu placówek:

ksiązki 2

ksiązki 1

ksiazka nas 1 ksiazka nas 2

Reklamy