Bardzo ciekawe spotkanie.

23 września zebraniu dla rodziców WWRd
towarzyszyło bardzo ciekawe spotkanie
na temat programu MÓWik.

IMG_20150923_150647296IMG_20150923_150655006IMG_20150923_150624827

MÓWik (wersje Standard, PRO i PRO Plus) to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to w pełni polskie oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 8500 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych.
Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci.
Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik
i obrazów z internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.  Zestaw symboli jest dostosowany do języka polskiego i naszego kręgu kulturowego.

Spotkanie cieszyło sie dużym zainteresowaniem.
Do  dziś powraca w rozmowach i pytaniach podczas zajęć.

Reklamy

Wracamy z programem.

12 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym  spotkanie
w ramach realizacji programu „Jak żyć szczęśliwie”

Pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym pełne było śmiechów-chichów. Zaczęliśmy od wspólnych śpiewanek-pokazywanek. Rozwijaliśmy percepcję słuchową odgadując zwierzęta po wydawanych przez nie dźwiękach. Były masaże, ale  najwięcej uciechy sprawiły zabawy z chusta animacyjną. Na koniec dzieci rozeszły się na zajęcia indywidualne, a rodzice mieli czas na chwilę rozmowy i wymianę doświadczeń.
dywan plecy
samoloty chusta chusta2 chusta 3 SI