II CZĘŚĆ WARSZTATÓW DLA RODZICA

27 lutego 2014
odbyło się kolejne z trzech spotkań z cyklu

R o d z i c   d z i e c k a   n i e p e ł n o s p r a w n e g o.

Obecne spotkanie
„Rodzic w roli dziecka”
było kontynuacją zajęć „Jak osoba niepełnosprawna postrzega świat”.  Tym razem rodzice mogli wcielić się w rolę dziecka, uczestniczyć w zabawach ruchowych, muzycznych, stymulacji zmysłów i grafomotorycznych zaczerpniętych z wybranych metod terapii dziecka niepełnosprawnego.
Po zajęciach podsumowano spotkanie, co pozwoliło odnotować bardzo ciekawe ale przede wszystkim cenne wnioski tak dla rodziców jak i terapeutów.

Reklamy