SPOTKANIE DLA RODZICÓW

                   W czwartek 25 października 2012 odbyło się spotkanie wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju w naszej szkole.
Po spotkaniu organizacyjnym pani Joanna Rzymyszkiewicz poprowadziła pierwszy z proponowanych warsztatów cyklu logopedycznego. Spotkanie miało zobrazować sposoby pracy nad mową dzieci upośledzonych. Wśród wielu pytań, odpowiedzi ale i kontrowersji powstał rys zasad pracy logopedycznej z dzieckiem niepełnosprawnym – wstęp do kolejnych warsztatów, wskazujących sposoby rozwiązywania konkretnych już problemów. 

Reklamy