SPOTKANIE TERAPEUTÓW.

Dnia 20 września 2012 roku odbyło się spotkanie nauczycieli Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju, na którym opracowany został Terapeutyczny Program Wsparcia Rodziny na rok szkolny 2012/ 2013.

Hasłem przewodnim Programu jest
„Komunikacja z dzieckiem niepełnosprawnym.

W ramach programu odbędą się spotkania – warsztaty:
1) Na czym polega nauka mowy u dzieci upośledzonych
2) Prawidłowy sposób oddychania, połykania oraz karmienia.
3) Ćwiczenia głosowo – słuchowe.

Spotkania poprowadzą specjaliści w zakresie logopedii.
W propozycjach jest także spotkanie ze specjalistą (ortodontą)
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Reklamy

WITAJ SZKOŁO :)

Od 3 września 2012 roku powoli wdrażamy się do zajęć i spotkań integracyjnych. Dnia 18 września z pomocą Teatru Magma  powitaliśmy wspólną zabawą nowy rok szkolny. Przy okazji powspominaliśmy wakacje, przypomnieliśmy sobie przepisy ruchu drogowego i bezpieczne sposoby podróżowania do szkoły oraz poznaliśmy nowych kolegów. Nie było nikogo, kto się nie zechciał uśmiechnąć choć na kilka chwil.